REGULAMENTUL PROMOŢIEI DACOfisăcâștig

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfașurarea unei activități publicitare inițiată de către organizator, se adresează potențialilor participanți și, totodată, reprezintă o serie de reguli ce trebuie respectate în cadrul acestei activități.

Art. 1. Organizatorul

Organizatorul promoţiei „DACOfisăcâștig” este compania SC Adaconi SRL cu sediul în Hațeg, str. Ciprian Porumbescu, nr 14H, jud Hunedoara. Campania promoţională se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii și sub umbrela site-ului online DACOmag.

Art. 2. Perioada și aria de desfășurare a campaniei promoționale

Campania este organizată și se va desfășura la nivel național în mediul online (prin intermediul magazinului propriu www.dacomag.ro).

Perioada de desfășurare a campaniei este: 08-30 iunie 2022

Art. 3. Produse participante

La promoția „DACOfisăcâștig” participă toate produsele existente pe site-ul www.dacomag.ro

 

Art. 4. Dreptul de participare

La promoţia „DACOfisăcâștig” poate participa orice persoană fizică, cetăţean român, cu domiciliul stabil în Romania, care acceptă condiţiile prezentului regulament.

4.1. Dreptul de participare la această promoție aparține oricărui client care plasează o comandă pe site-ul www.dacomag.ro în perioada campaniei

4.2. Nu pot participa la această promoţie angajaţii SC Adaconi SRL şi nici rudele de gradul I ale acestora.

4.3 Participanții pot plasa un număr nelimitat de comenzi și vor fi primi un număr egal de înscrieri precum numărul de comenzi valide plasate.

 

Art. 5. Mecanismul promoţiei

Pentru a participa la promoţia „DACOfisăcâștig”, participanții trebuie să intre pe site-ul www.dacomag.ro și să plaseze o comandă cu orice valoare, iar mai apoi va fi înscris în mod automat la marea extragere.

Art. 6. Condiţii de validare

Pentru ca înscrierea și mai apoi transmiterea premiului să fie considerate valide, participantul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

1. să îndeplinească dreptul de participare la promoţie, conform art.4;

2. comanda să fie plasată în perioada de desfășurare a campaniei

3. comanda să fie cu status de expediata/livrata la client. Nu se consideră valide înscrierile cu comenzi în status de retur, stornate, neexpediate sau care nu au fost primite de către destinatar.

 

Art. 7. Premiile

La promoția „DACOfisăcâștig” va fi acordat un singur premiu: un voucher în valoare de 300 RON (TVA inclus) + transport gratuit, care va putea fi folosit pentru cumpărături pe site-ul www.dacomag.ro până în data de 31 decembrie 2022.

Un participant poate plasa un număr nelimitat de comenzi și va fi înscris în baza numărului de comandă validă plasată. Premiul promoției se va comunica prin emailul pe care câștigătorul l-a oferit la plasarea comenzii.

 

Art. 8. Data și procedura tragerilor la sorţi

Tragerea la sorți va avea loc în data de 01 iulie 2022 prin intermediul unei platforme de alegere aleatorie a unui numar dintre cele participante.

Câștigătorul va fi anunțat prin email, dar si printr-un story pe profilele oficiale ale firmei din social media: Facebook (DACOmag) și Instagram (DACOmag).

Art. 9. Taxe și impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003, completată și modificată de OUG. 79/2017, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

 

Art. 10. Diverse

Prin înscrierea la promoţia DACOmag „DACOfisăcâștig”, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament şi sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga, numele şi imaginea lor să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi.

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru datele completate necorespunzător sau care nu coincid cu datele oferite la plasarea comenzii prin intermediul site-ului www.dacomag.ro

 

Art. 12 Prelucrarea datelor cu caracter personal

Înscrierea la promoţie în scopul participării prezumă cunoașterea regulamentului şi acordul participantului pentru clauzele acestuia.

Tuturor participanţilor la promoţie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 republicată.

Prin completarea datelor personale, participanţii sunt de acord să fie incluşi în baza de date a site-ului www.dacomag.ro. Scopurile constituirii acesteia sunt: desemnarea câştigătorului promoţiei „DACOfisăcâștig”,  realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatorii de produse marcile Daco, Ecada, Milan, Factis, Picasso, Pilot, Favini, Clariana, Aihao, Pensan, Fatih, Carioca, Marvy Uchida, informarea acestora prin diverse mijloace de comunicare (e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare) cu privire la promoţiile DACOmag sau alte acţiuni desfăşurate în viitor.

Organizatorul se obligă ca datele personale sa nu fie difuzate către terți cu excepția companiilor implicate în organizarea promoției și companiilor de curierat în vederea livrării premiilor.

La cererea scrisă a participantului trimisă prin email la adresa contact@dacomag.ro, Organizatorul se obligă:

- să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit

- să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 republicata privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

- să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.